עבירות פליליות נגד בעלי חיים 

קיימות מספר עבירות פליליות שמתייחסות לפגיעה או התעללות בבעלי חיים. כפי שיפורט במאמר זה, העבירות המגנות על בעלי החיים נבדלות זו מזו על ידי דרכי הפגיעה בבעל החיים, החוק שבו הן מוגדרות והעונשים שקבועים לצידן.  

ראוי להבהיר כבר עתה כי חלק מהעבירות נגד בעלי החיים נושאות לצידן עונשי מאסר לא מבוטלים, כך שבמקרים מסוימים עבירה מסוג זה יכולה להסתיים בהטלת מאסר בפועל על ידי בית המשפט. 

(מידע נוסף בתחום הפלילי באתר של עורך דין אביב מזרחי).  

היזק לבעל חיים 

היזק לבעל חיים היא עבירת אלימות שמופנית נגד בעל חיים והיא מוגדרת באופן הבא בסעיף 451 לחוק העונשין, תשל"ז-1977: 

"ההורג חיה הניתנת להיגנב או חובל בה, פוצעה או מפעיל עליה רעל, במזיד ושלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים". 

כפי שניתן לקרוא, מדובר בעבירה שרלוונטית למקרים של המתת בעל חיים או הרעלתו באמצעות רעל אך לא רק. גם הכאת בעל חיים או פציעתו (מבלי לגרום למותו) עלולה להוביל להרשעה בעבירה זו. על פי לשון החוק כל הכאה של בעל חיים משלימה את העבירה, וזאת במנותק משאלת הנזק שנגרם (או לא נגרם) לבעל החיים כתוצאה מההכאה.  

מה העונש בגין היזק לבעל חיים?  

היזק לבעלי חיים הינה עבירה פלילית מסוג עוון שעונש המאסר המקסימלי שקבוע לצדה עומד על 3 שנות מאסר. ראוי להבהיר כי העונש הקבוע בחוק מהווה את הרף העונשי העליון (כלומר המקסימלי) שניתן להטיל על הנאשם שמורשע בעבירה זו, אך אין מדובר בעונש שבית המשפט מחויב להטיל על כל נאשם שמורשע בביצוע העבירה.  

בדומה לעבירות פליליות אחרות בית המשפט יקבע את עונשו של הנאשם לאחר שיתחשב במספר גורמים שהתקיימו באותו מקרה ומתקיימים בעניינו של הנאשם הספציפי.  

במקרים מסוג זה נסיבות שקשורות בביצוע העבירה יכולות לכלול את הנזק שנגרם לבעל החיים (האם נפצע, נהרג או נחבל קלות), אופן ההתעללות או הפגיעה ומידת האכזריות שהתבטאה במעשיו של הנאשם.  

לצד הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה בית המשפט יתחשב גם בנסיבותיו האישיות של הנאשם. ביניהן גילו, לקיחת אחריות או העדרה, הבעת חרטה, קיומן של הרשעות קודמות בעבירות דומות ונסיבות אישיות אחרות.  

חוק צער בעלי חיים 

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 הוא חוק שקובע סמכויות אכיפה וסדרי דין לצד איסורים פליליים בנושא הפגיעה בבעלי החיים. חוק זה מגדיר את העבירות באופן מפורט יותר מהעבירות שקשורות בנושא זה וקבועות בחוק העונשין.  

בנוסף, החוק מסמיך את המשרד לאיכות הסביבה (באמצעות מפקחים של המשרד) לאכוף את החוק, לחקור בעניין ביצוע עבירות ולתפוס בעלי חיים וחפצים שקשורים בביצוע העבירה.  

התעללות בבעל חיים 

התעללות בבעל חיים היא עבירה פלילית שמוגדרת באופן הבא בסעיף 2 לחוק צער בעלי חיים: 

"(א)  לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי. 

   (ב)  לא ישסה אדם בעל חיים אחד בבעל חיים אחר. 

    (ג)  לא יארגן אדם תחרות קרבות בין בעלי חיים. 

    (ד) לא יבצע אדם בבעל חיים חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או החודר לתוכה, והכול למטרות נוי. 

  (ה)לא יעביד אדם בעל חיים שאינו מסוגל לעבוד עקב מצבו הגופני ולא יעביד אדם בעל חיים מעבר ליכולתו". 

כפי שניתן לקרוא, עבירה זו נוסחה בצורה מפורטת וברורה יותר מאשר עבירת היזק לבעל חיים שקבועה בחוק העונשין. לצד האיסור הכללי בדבר התעללות בבעל חיים סעיף החוק קובע מעשים ספציפיים שיחשבו להתעללות וביניהם שיסוי בעל חיים בבעל חיים אחר, ארגון קרבות בין בעלי חיים, יצירת חיתוך או קעקוע בבעל החיים למטרת נוי והעבדת בעל חיים מעבר ליכולתו.  

מה העונש על התעללות בבעל חיים? 

על פי סעיף 17 לחוק צער בעלי חיים העונש המקסימלי שניתן להטיל על נאשם שהורשע בהתעללות בבעל חיים עומד על 3 שנות מאסר או קנס בסך 226,000 ₪. כפי שצוין לגבי עבירת ההיזק לבעל חיים מדובר בעונשים מקסימליים שלא יוטלו על ידי בית המשפט בכל תיק ותיק.  

בקביעת עונשו של הנאשם הספציפי בית המשפט יאזן בין מספר שיקולים שקשורים בנסיבות העבירה ונסיבותיו האישיות של הנאשם. יש לציין כי החוק קובע עונש מקסימלי חמור יותר המגיע עד ל-4 שנות מאסר כאשר הנאשם התעלל, עינה או התאכזר לבעל החיים תוך גרימת סבל חמור בכוונה.   

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין פלילי בעבירות נגד בעלי חיים 

בשנים האחרונות קיימת מגמת החמרה בענישה נגד אלו שמבצעים עבירות נגד בעלי החיים. באחד מפסקי הדין בנושא זה, בית המשפט העליון ציין כי יש להחמיר בענישה בעבירות אלו משום שמלבד הפגיעה הברורה שהיא מסווה לבעל החיים, ההתאכזרות מעידה על אטימות לב וקהות חושים. בפסק דין אחר צוין כי על בית המשפט לשמש פה עבור בעלי החיים חסרי הישע ולהשמיע את קולם של החלשים שאינם מסוגלים להגן על עצמם.  

יצוין בהקשר זה כי במקרים חמורים של התעללות בבעלי חיים מוטלים על הנאשמים עונשי מאסר לא מבוטלים לפרקי זמן ממושכים. לאור החומרה היתרה שבתי המשפט מייחסים לעבירות אלו לצד האפשרות הממשית כי יוטל על הנאשם מאסר בפועל, קיימת חשיבות לייצוג על ידי עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות אלו.  

בהתקיים נסיבות מסוימות עורך דין פלילי מקצועי יידע להגיע להסדר טיעון מקל באופן שיבטיח כי העונש שיוטל על הנאשם לא יכלול מאסר בפועל.  

מחפש עורך דין פלילי בקריות? זומנת לחקירה עבירה פלילית? הוגש נגדך כתב אישום? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.  

הערה: 

מאמר זה מאגד מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב מבלי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו.