חזקת הבעלות

"חזקת הבעלות" הוא מונח משפטי מתחום התעבורה שקבוע בפקודת התעבורה [נוסח חדש].

במילים פשוטות, משמעותו כי במקרה שבו המשטרה גילתה על עבירה שבוצעה באמצעות רכב מסוים, האחריות תוטל על בעל הרכב הרשום במשרד הרישוי, אלא אם כן הוא יוכל להוכיח כי בעת ביצוע העבירה אדם אחר החזיק ברכב.

חשיבותה המשפטית של סוגיה זו התחזקה בשנים האחרונות לאור השימוש ההולך וגובר של משטרת ישראל באמצעים טכנולוגיים לצורך אכיפת ואיתור עבירות תנועה. מדובר בנושא חשוב שראוי להכירו ומאמר נכתב על מנת לספק ידע בסיסי בסוגיה זו.

המקור החוקי לחזקה

חזקת הבעלות (אחריות בעל הרכב) מנוסחת בסעיף 27ב לפקודת התעבורה באופן הבא:

"נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי הענין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן – המחזיק), או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

(ב) הוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק.

(ג) הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו אדם".

שכפי שניתן לקרוא החוק קובע "חזקה" כלומר הנחה משפטית שכאשר התבצעה עבירת תנועה באמצעות רכב רואים בבעל הרכב כאחראי לאותה עבירה,  אלא אם כן הוא הוכיח מי נהג ברכב או השתמש בו בזמן ביצוע העבירה.

דהיינו, על פי החוק די בבעלות ברכב על מנת לשאת באחריות לעבירות אפילו כאשר פרט לבעלות אין שום ראיה שבעל הרכב ביצע עבירה.

ידוע לי מי ביצע את העבירה אך הוא מסרב לקחת אחריות על העבירה

למרבה הצער, המציאות מלמדת כי לעיתים קרובות מבצע העבירה מסרב לקחת את האחריות על ביצועה בשל ההשלכות המשפטיות שהיא טומנת בחובה (קנס, שלילת רישיון), ומותיר את בעל הרכב לשאת באחריות לעבירה שהוא כלל לא ביצע.

במקרים מסוג זה ניתן לבקש מבית המשפט לזמן את מחזיק הרכב כעד הגנה ובמהלך הדיון לחקור אותו נגדית במטרה להוכיח כי הוא זה שנהג ברכב בעת ביצוע העבירה. במצב שבו בעל הרכב יצליח לשכנע את בית המשפט כי אותו אדם נהג ברכב וביצע את העבירה, בעל הרכב יזוכה ולא יוטלו עליו עונשים.

הוכחת זהות הנהג שביצע את העבירה יכולה להיעשות במגוון דרכים וצורות ויכולה להילמד מראיות כתובות, דוח נוכחות או נסיבות אחרות. מטבע הדברים, חתימה הנהג על מסמך שמאשר כי הוא לקח את הרכב בתאריך מסוים תקל על בעל הרכב להוכיח את טענתו.

מחפש עורך דין לתעבורה? ביצעת עבירת תנועה? נשלח אליך דוח הביתה? יש לך בעיית נקודות? הוגש נגדך כתב אישום בבית המשפט לענייני תעבורה? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.

הערה:

מאמר זה מאגד מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב מבלי להתייעץ עם עורך דין פלילי בחיפה העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי והתעבורה.