עורך דין מושבים

אגודות חקלאיות שיתופיות על כל השונות וההסתעפויות שלהן נמצאות כאן עוד מימי השלטון העותומאני כשרק החלו להקים את ישראל שבדרך.

משום כך הן גם דורשות את ההבנה המסוימת בחוקי ההתאגדות שעברו כמה וכמה גלגולים מאז שישראל הוקמה. החוקים וההסכמים האלה הם הבסיס לפעילותן וגם לחלוקת הקרקעות והנכסים במושבים ורק עורך דין מושבים יכול לטפל בכך במלוא הידע המשפטי וההיסטורי שיש לו על כל מושב.

זהו נושא שמחייב גם ידע בתולדות המושבים וההסכמות שחלו עם השנים, חלקן בעל פה.

הנושאים המשפטיים שמטפלים בהם כיום נובעים מנושאים שיש לטפל בהם מול מוסדות המדינה ונושאים מקומיים שקשורים לתושבי המושבים ולשינויים שחלים בצורת החיים שלהם באופן טבעי.

טיפול בקשיים של תושבים

כשמשפחה ממנה בנים ממשיכים והכל מתנהל כשורה בדרך כלל לא אמורה להיות בעיה משפטית כלל אם הכל מעוגן בחוזה כתוב וחתום כחוק.

אלא שיש מקרים שבהם דברים נמשכו שנים לאל הכרעות ויש להחליט היום בגלל ענייני הורשה וזכויות על חלקות ועיבודן לפי חלוקה למשפחות ויורשים.

אלה נושאים אישיים מובנים שמשליכים גם על השותפות במושב ויש להתייחס אליהם באופן רשמי ומשפטי כדי להסדיר אותם.

הקשיים שנתקלים בהם רבים מבני המושבים כיום נובעים גם בגלל השינויים השונים ביחס המדינה לאגודות ולמושבים ולקרקעות שלהם, וגם מהעובדה שבעבר נהגו אחרת לפעמים ולא חשבו שיגיעו ליום שבו רק הסכמים וחוזים כתובים יוכלו להשפיע באמת ולהיחשב בבית המשפט כהסכמה לכל דבר.

כך שכל עורך דין מושבים שמטפל בכך נדרש לפעמים לנושאים משפחתיים סבוכים שמחייבים יכולת אמפתית והבנה כדי לפתור אותם, יחד עם ידע משפטי והבנה בחוק על מנת להכריע ולטפל בכך אחת ולתמיד.

טיפול בסוגיות מול המדינה

שינויי הייעוד של קרקעות רבים והרצון של מושבים להרוויח גם מניצולן לעיסוקים שונים מלבד חקלאות והייעוד המקורי שלהן מביא אותם להיתקלויות שונות עם מוסדות המדינה.

לכן, עורכת דין איילת רייך, שהינה עורך דין מושבים תטפל בכל בעיה כזאת שבה קרקעות מדינה מחייבות את השינוי הרשמי של ההגדרה שלהן או כאשר המדינה חושבת שנעשה בקרקע שימוש לא חוקי שעליו יש להעניש ולקנוס מושבים או חברי מושב.

עורך הדין יטפל במושבים ובחברי המושבים מול המדינה ומוסדותיה וייצג אותם על מנת להשיג את ההסדרים הטובים ביותר למושב וכדי לא להגיע למצב שבו מושב או חבר מושב יחויב לוותר על קרקעות ונכסים, או לדאוג לחלוקה הוגנת וצודקת יותר של הנכסים של המושב גם למען הדורות הממשיכים של חברי המושב.