מתי משתמשים בהערכת שווי?

יש חברות קטנות ויש גדולות, יש מקומיות ויש בינלאומיות, יש חברות המעסיקות מספר עובדים בודדים ויש כאלו שמעסיקות מאות ואלפי עובדים. הערכת שווי חברה זהו למעשה תהליך בו איש מקצוע מעריך את השווי האמיתי של חברה מסוימת. שווי חברה מתייחס גם להון שלה, זאת אומרת לכספים עצמם אך גם לנכסים שלה במידה ואכן יש לה וגם לפעילות העסקית השוטפת שלה.

באילו מצבים עושים לחברה הערכת שווי

הערכת שווי לחברה זה משהו שלא מתבצע בתדירות גבוהה אלא רק כאשר יש צורך אמיתי בכך. בין הסיטואציות והמצבים בהם מזמינים הערכת שווי חברה אפשר למצוא למשל:

  • כאשר בעלי החברה מעוניינים למכור אותה.
  • כאשר משקיעים מעוניינים לקנות חברה מסוימת.
  • כאשר חברה מעוניינת להוסיף שותף או שותפים נוספים.
  • כאשר חברה מעוניינת לבצע מיזוג עם חברה אחרת.
  • במידה וקיימים חילוקי דעות בין מחזיקי המניות של החברה.
  • כאשר מתקיים תהליך של חלוקת רכוש בבית משפט.
  • כאשר החברה פונה לגוף פיננסי לצורך קבלת הלוואה.

מה בודקים בהערכת שווי לחברה ומי מבצע את הערכת השווי

כאשר מבצעים הערכת שווי לחברה כוללים בהערכה מספר פרמטרים אשר בסופו של דבר עוזרים להבין בצורה טובה ומדויקת יותר מה השווי האמיתי של החברה. בין הפרמטרים אותם בודקים זה ההון של החברה, היקף הפעילות הנוכחית שלה, הנכסים השונים שבבעלותה כמו משרדים או תיקי השקעות, מניות, גם ההתחייבויות הכספיות השונות שלה ותזרים המזומנים. בשורה התחתונה מעריכים את השווי האמיתי שלה שנגזר מפעילות החברה והנכסים שבבעלותה בניכוי התחייבויות והוצאות. יש שתי שיטות עיקריות לביצוע הערכה, הדרך הראשונה זה הגדרת הכנסות והוצאות ומתן הערכה לגבי הרווחים כולל הוצאות והתחייבויות והדרך השנייה שמתאימה יותר לחברות גדולות זה השוואה ביחס לחברה בעלת אופי דומה וסדר גודל דומה של פעילות והסקת מסקנות בהתאם לכך. הערכת השווי עצמה מתבצעת על ידי רואה חשבון שהוא מנהל כספים, יועץ אקטואר.

אילו עוד פרמטרים משפיעים על הערכת שווים של חברה

מרבית החברות אשר עושות הערכת שווי מסתמכות על פרמטרים סטנדרטיים אשר כוללים כפי שכבר ציינו את תזרים המזומנים, הנכסים הפיסיים שיש לחברה והנכסים השונים הנוספים כמו מניות וכדומה. יחד עם זאת יש חברות גדולות, חזקות ומוכרות, חברות מאוד מפורסמות אשר לשם שלהן יש שווי משמעותי ביותר. לעיתים שווי המותג הוא גדול ביותר בעיקר כאשר מדובר על חברה גדולה ומוכרת, חברה שיש לה נוכחות בשוק, חברה שיש לה לקוחות רבים וקבועים שהיקף הפעילות שלה גם גדל בזכות השם והפרסום. לכן, כל נושא הפרסום והמיתוג זהו דבר אשר מעבר להכנסות הנוכחיות מביא פוטנציאל מאוד גדול להכנסות גם בעתיד והוא נלקח בחשבון בהערכת השווי של החברה.