מניעת משמורת משותפת: הבנת חזקת גיל הרך

חזקת גיל הרך: עקרון משפטי מרכזי בדיני המשמורת בישראל קובע כי ילדים עד גיל 6 יהיו לרוב בחזקת אמם לאחר גירושין. חזקה זו נועדה להגן על צרכים ייחודיים של ילדים קטנים, תוך הכרה בחשיבות הקשר הרגשי בינם לבין אמם.

הנמקות לחזקה:

 • התפתחות רגשית: ילדים קטנים זקוקים לקשר יציב ותומך עם דמות מטפלת עיקרית, בדרך כלל האם, לצורך התפתחותם הרגשית התקינה.
 • הנקה: חזקה זו רלוונטית במיוחד לתינוקות יונקים, שזקוקים לקשר הדוק עם אמם לצורך הנקה ותזונה נכונה.
 • יכולת טיפולית: נשים נתפסות, באופן מסורתי, כבעלות יכולת טיפולית גבוהה יותר מגברים, ובעלות נטייה טבעית לטפל בילדים.

חריגים לחזקה:

 • אי כשירות האם: במקרים בהם האם אינה כשירה לגדל את ילדיה, עקב בעיות בריאותיות, התמכרות או אלימות, בית המשפט עשוי להעניק משמורת לאב.
 • הסכמה בין ההורים: במידה וההורים מסכימים ביניהם על משמורת משותפת, בית המשפט יאשר את הסכמתם, גם אם הילדים מתחת לגיל 6.
 • טובת הילד: בית המשפט יבחן את נסיבות המקרה הספציפי תוך התמקדות בטובת הילד, ובהתאם לכך יקבע את הסדרי המשמורת המתאימים ביותר.

המלצות למניעת משמורת משותפת:

 • הוכחת אי כשירות האם: איסוף ראיות מוצקות המוכיחות שאי כשירות האם לטפל בילדים, כגון חוות דעת מקצועיות, עדויות ותיעוד התנהגותה. שהיא אחד מהדברים שאתם צריכים לדעת בנוגע לשאלה איך למנוע משמורת משותפת.
 • הדגשת פגיעה בטובת הילד: הצגת הוכחות לכך שמשמורת משותפת תפגע בטובת הילד, תוך התייחסות לצרכים הרגשיים שלו ולנסיבות המשפחתיות.
 • שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים: שיתוף פעולה עם פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומומחים אחרים שיכולים להעריך את המצב ולתת חוות דעת מקצועית.
 • הכנה משפטית יסודית: עבודה צמודה עם עורך דין מנוסה בדיני משפחה, שיוכל לבנות אסטרטגיה משפטית נכונה ולהגן על זכויותכם.

חשוב לציין:

 • החלטות בנוגע למשמורת מתקבלות בהתבסס על נסיבות כל מקרה לגופו.
 • בית המשפט יבחן תמיד את טובת הילד כערך עליון.
 • התייעצות עם עורך דין מומחה בדיני משפחה היא צעד חשוב וחיוני.

חזקת גיל הרך היא עקרון משפטי חשוב המגן על ילדים קטנים, אך ישנם מקרים בהם ניתן למנוע משמורת משותפת. הבנה מעמיקה של החזקה, ההנמקות והחריגים, תוך הוכחת פגיעה בטובת הילד ושיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים, תוכל לסייע לכם בהליך משפטי מורכב זה.

טובת הילד: עקרון מנחה בהסדרי משמורת

בית המשפט לענייני משפחה שם דגש מרכזי על טובת הילד בעת קביעת הסדרי משמורת לאחר גירושין. עיקרון זה מחייב את בית המשפט לבחון את נסיבות המקרה הספציפי תוך התמקדות בצרכים הייחודיים של הילד, רגשותיו, רצונותיו ובריאותו הנפשית.

הגורמים הנבחנים:

 • גיל הילד: ילדים קטנים זקוקים לקשר יציב ותומך עם דמות מטפלת עיקרית, לרוב האם, בעוד ילדים בוגרים יותר עשויים להסתגל טוב יותר למציאות של משמורת משותפת.
 • קשרים רגשיים: בית המשפט יבחן את הקשרים הרגשיים של הילד עם כל אחד מהוריו, תוך התחשבות באיכות הזמן המשותף, רמת התקשורת וההיענות לצרכיו.
 • יכולת הורית: בית המשפט יבחן את יכולותיהם ההוריות של שני ההורים, תוך התייחסות למידת מעורבותם בחיי הילד, יכולתם לספק לו סביבה תומכת ויציבה, וכן נכונותם לשתף פעולה ביניהם.
 • רצונות הילד: ילדים בוגרים יותר עשויים להביע רצון לגבי הסדרי המשמורת, ורצון זה יילקח בחשבון על ידי בית המשפט.
 • בריאות ורווחה: בית המשפט יבחן את בריאותו הנפשית והפיזית של הילד, תוך התחשבות בהשפעות פוטנציאליות של הסדרי המשמורת על מצבו.

הכרעה משפטית:

לאחר בחינת כלל הגורמים, בית המשפט יקבע את הסדרי המשמורת המתאימים ביותר לטובת הילד. ייתכן שבית המשפט יקבע משמורת יחידה לאחד ההורים, משמורת משותפת, או הסדר אחר המותאם לצרכים הייחודיים של הילד.

חשוב לציין:

 • טובת הילד אינה מושג מוחלט, ויש לפרש אותה בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי.
 • בית המשפט יעשה כל שביכולתו כדי להבטיח את טובת הילד, תוך התחשבות בכל הגורמים הרלוונטיים.
 • הורים יכולים לסייע לבית המשפט בקבלת ההחלטה על ידי שיתוף פעולה, גילוי אחריות והתמקדות בצרכים של ילדיהם.

טובת הילד היא העיקרון המנחה בהסדרי משמורת לאחר גירושין. בית המשפט יבחן את נסיבות המקרה הספציפי תוך התמקדות בצרכים הייחודיים של הילד, רגשותיו, רצונותיו ובריאותו הנפשית. על ההורים לשתף פעולה ולהתמקד בטובת ילדיהם, תוך הבנה שזו תשמש את בית המשפט בקבלת ההחלטה בנוגע להסדרי המשמורת.