חייב מוגבל מאמצעים – מה אומר המונח ומה ההשלכות שלו

יש אנשים אשר במהלך החיים מסתבכים בחובות שונים. זה יכול להיות בשל עסק שהושקעו בו סכומים רבים אך מסיבות כלשהן העסק כשל ונכנס להפסדים או אדם שאיבד את עבודתו וחיי על חסכונות אך לא מוצא עבודה, אדם אשר לקח הלוואות רבות ולא מסוגל לעמוד בהחזרים ועוד. ישנם מצבים שונים שבשל החובות נפתח נגד אדם תיק הוצאה לפועל אשר מטרתו למצוא הסדר בו האדם יוכל להחזיר את חובותיו.

חייב מוגבל מאמצעים, מה זה בדיוק

המושג חייב מוגבל מאמצעים זהו למעשה הגדרה משפטית המתארת אדם אשר שקוע בחובות ויש לו תיק פתוח בהוצאה לפועל אך מסיבות כאלו ואחרות הוא אינו מסוגל לשלם את חובותיו. הכרזה על אדם שהוא חייב מוגבל מאמצעים נעשית על ידי רשם ההוצאה לפועל אז גם נקבע סכום תשלום חודשי בו האדם החייב מחויב לעמוד. מעבר לכך הרשם יכול להטיל על החייב סנקציות נוספות בכדי לוודא שהחובות אכן ישולמו.

אילו מגבלות יכולות להיות מוטלות על אדם שהוכרז חייב מוגבל מאמצעים

כאשר אדם מוגדר בהוצאה לפועל כחייב מוגבל מאמצעים ונקבע לו הסכום החודשי לתשלום במסגרת הסדר תשלומי החובות שלו מוטלות עליו לעיתים סנקציות נוספות שיכולות לכלול עיכוב יציאה מהארץ, הטלת הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב שונים, התוויה של לקוח מוגבל בבנק. מעבר לכך שחייב מוגבל באופן אוטומטי יש מגבלות בכל מה שקשור ליסוד חברה, להיות נושא משרה בחברה, שותפות בתאגיד – אלו סנקציות חוקיות שאינן תלויות ברשם של ההוצאה לפועל.

מי יכול ליזום הכרזה של חייב מוגבל באמצעים

הכרזה על אדם כאדם חייב מוגבל מאמצעים יכולה להיעשות גם ביוזמת האדם החייב עצמו וגם על ידי מי שזכה בהוצאה לפועל.  לרוב, רק לאחר חקירת יכולת מתבצעת ההכרזה של הרשם שכן על סמך המידע שהוא מקבל הוא יכול לפסוק מה יהיה גובה התשלום החודשי של החייב אך יש מקרים בהם הרשם יכול להכריז על אדם כחייב מוגבל באמצעים גם טרם ביצוע חקירת היכולת, בעיקר אם החייב מביע התחייבות שיעמוד בתנאי התשלום שיקבעו עד ביצוע החקירה על היכולות. כל חייב מוכרז נרשם במרשם החייבים המוגבלים, רישום אשר נמחק במספר מקרים:

  • בסיום תשלום החובות.
  • ביטול הגדרתו כחייב מוגבל.
  • כאשר הרשם יחליט לעשות זאת במקרים מסוימים.
  • לאחר שתבוצע חקירת יכולת ויקבע הסדר התשלומים הסופי.

האם יש יתרונות להכרזת חייב מוגבל מאמצעים

למרות המצב הלא נעים אליו נקלע האדם הכרזה על האדם כחייב מוגבל באמצעים מביאה עמה גם יתרונות מסוימים בין היתר מניעה של עיקול חשבון הבנק והמשכורת של החייב שזה מה שבין היתר יעזור לאדם לשקם את עצמו על ידי החזרת החובות בצורה בטוחה.